Interim marketingondersteuning City Resort Hotels

Interim marketingondersteuning City Resort Hotels


“Het marketing team van City Resort Hotels zat afgelopen zomer met een personeelsprobleem. Als gevolg van een collega met zwangerschapsverlof en het vertrek van een collega was het marketing team voor Hotels en Restaurants gehalveerd. Met de komst van Jochem hebben we dit tijdelijk opgelost en konden onze marketing activiteiten gewoon door blijven gaan. In de tussentijd zochten wij naar een definitieve versterking van het marketing team.”

“De hands-on en pragmatische aanpak van Jochem kwam goed van pas omdat lopende activiteiten, campagnes en projecten direct goed opgepakt werden. We hebben als marketing team de tweede helft van 2018 de on going business ‘gewoon’ op kunnen pakken. Daarnaast heeft Jochem in het bijzonder twee specifieke projecten opgepakt, namelijk de ontwikkeling van een nieuwe website en het opzetten van een content strategie voor social media.”

“Begin 2018 heeft City Resort Hotels zich opnieuw gepositioneerd. Daarbij was onze website ook aan vernieuwing toe. Enerzijds voor de uitstraling naar buiten toe, anderzijds voor het gebruikersgemak in het beheer aan de achterkant. Met de nieuwe website die op dit moment nog ontwikkeld wordt creëren we een frisse, professionele website die volledig onze positionering ademt, die conversie gestuurd is en waarbij gebruikers- en beheergemak het uitgangspunt zijn. Jochem leidt dit project en schrijft daarnaast ook alle teksten voor de site.”

“Het ontbrak City Resort Hotels aan een uniforme en structurele aanpak rondom social media. Het was versnipperd, niet eenduidig, zonder regelmaat en niet meetbaar. Jochem heeft daar verandering in gebracht. We werken nu met een vaste content kalender, we plannen content in via een applicatie en monitoren de resultaten. Hierdoor is het mogelijk om bij te sturen waar nodig. Los daarvan is er nu een eenduidige aanpak en zijn het geen aparte eilandjes meer die zelfstandig opereren.”

Antonet Krol
~ Senior marketing & sales manager, City Resort Hotels

Client:

City Resort Hotels

Website:

www.cityresorthotels.nl