Hoe wij werken

 

Creatie Maakt Alles is een full service MKB marketingbureau. Dat betekent dat we veel verschillende disciplines en specialismen binnen één organisatie hebben: marketing, communicatie en copywriting, online advertising, grafisch ontwerp, webdesign en -ontwikkeling, foto- en videografie.

De uitdaging is om al deze disciplines op de juiste en meest effectieve manier op elkaar af te stemmen. Anders krijg je dubbele briefings, mis-communicaties, verwarring in bestanden en opslag.

Wij hebben dat organisatorisch opgelost en brengen alle specialismen samen binnen één systeem. Het team werkt namelijk volgens één werkmethodiek gestroomlijnd aan opdrachten. De sleutel hierin is standaardisering, training en co-creatie. Het resultaat is dat kwaliteit dienstverlening, optimaal wordt geleverd op de meest efficiënte manier en tegen een betaalbaar tarief. En laat dat nu een behoefte voor veel MKB bedrijven zijn.

Lees hieronder de onderscheidende punten in onze werkwijze en aanpak, die onderbouwen hoe het mogelijk is om op deze wijze zo’n gevarieerde en gebundelde dienstverlening aan te bieden.

Eén werksysteem

 

Creatie Maakt Alles heeft een team van specialisten die allen volgens één opgezet systeem werken. Door deze werkwijze werkt iedereen op dezelfde manier en zijn bestanden, notulen en gegevens over het project eenvoudig terug te vinden. Dit klinkt eenvoudig, maar met mensen die vanuit verschillende locaties aan hetzelfde project werken dient de werkstructuur overzichtelijk te zijn. Wanneer iedereen eenduidig werkt ontstaat er duidelijkheid en snelheid. De projectuitvoering flowed.
Onze collega’s worden in 4 fases begeleid om uiteindelijke volledig zelfstandig te kunnen werken op een project, ieder binnen zijn eigen specialisatie. Een startende collega wordt bijvoorbeeld op een andere manier gebriefd dan een collega die volledig zelfstandig werkt. Zo coachen we collega’s onder andere op techniek en communicatie en kunnen zij hun vakkennis uitbreiden. Collega’s onderling leren veel van elkaar en raken zeer vertrouwd om samen te werken. Wanneer je lekker werkt, presteer je nu eenmaal beter.

De algemene klantbriefing

 

Middels één algemene en zeer complete klantbriefing worden alle betrokken specialisten op een project ingewerkt. Basisinformatie over wie de opdrachtgever is, wat de diensten/producten zijn, hoe de markt eruitziet en wie de doelgroepen zijn worden hiermee als fundament van de opdracht vastgelegd. Tevens leggen we vast wie de contactpersonen zijn, welke bevoegdheden ieder heeft, wat de algemene richtlijnen en afspraken voor de samenwerking zijn, wat de huisstijl richtlijnen zijn en waar we rekening mee dienen te houden qua cultuur, kenmerken of andere factoren die invloed op het project hebben. Elke co-worker die binnen het project aan de slag gaat zal zich inlezen op deze algemene briefing alvorens aan de slag te gaan binnen het project. Zo creëren we helderheid, voorkomen we dubbele briefing en zorgen we voor meer efficiëntie in de uitvoering.

Sterke rolverdeling

 

Binnen iedere opdracht stellen we een project-owner aan, die het eerste aanspreekpunt is voor de opdrachtgever. De project-owner beheerst skills die het beste aansluiten bij de gestelde opdracht. Naast hem of haar werkt een tweede specialist op de zijlijn mee. Deze tweede persoon kent ook alle ins & outs op het project en wordt ingezet op werkzaamheden die perfect aansluiten bij zijn/haar specialisme. Deze twee personen leiden samen het project. Zij zetten elkaars specialisme in waar het 't beste matched, maar zijn ook elkaars dubbel-check (wij hanteren bijvoorbeeld standaard een 4-ogen-beleid). Uit ervaring is gebleken dat een duo snel schakelt, elkaar scherp houdt en meer zekerheid biedt over de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden (bij omstandigheden zoals ziekte of vakantie).

Flexibel inzetbaar

 

Het team van Creatie Maakt Alles is gewend om flexibel te werken. Allereerst doordat onze collega’s over heel Nederland (of daarbuiten) gevestigd zijn en vaak deeltijd of op projectbasis verbonden zijn. We werken al jaren locatieonafhankelijk en zijn de digitale communicatiemiddelen gewend. Die flexibiliteit komt terug in onze samenwerking met klanten. Collega’s werken op basis van een project, intern bij de opdrachtgever (voor losse of vaste uren) of op nacalculatie. En soms komen we binnen één project meerdere vormen van samenwerken tegen. We schalen op waar nodig, zetten een specialist in indien gewenst.

Binnen ons team hebben we een sterke regel: iedere specialist denkt vanuit zijn eigen kracht en blijft bij zijn eigen leest. Wanneer binnen een project een vraag komt dat niet bij het specialisme van de uitvoerende co-worker of project-owner hoort, wordt een andere collega ingeschakeld. We hebben de duidelijke regel » ga geen werkzaamheden doen waarin jezelf niet gespecialiseerd bent. Niemand heeft álle kennis in pacht, daarom werken we op basis van flexibele inzet van collega’s. Een copywriter gaat niet zelf vormgeven, maar schakelt voor die uren een vormgever in. Of een marketeer die wel eens een google adwords heeft opgezet, zet hier standaard onze online advertiser in. Zo worden uren optimaal benut voor de klant, met als doel dat we samen tot het beste eindresultaat komen.

In co-creatie met de klant

 

Creatie Maakt Alles werkt het liefst nauw samen met de klant. Hier kan op verschillende manier invulling aan gegeven worden: wij werken bij de klant op locatie, we hebben op vaste momenten klantcontact, we betrekken de klant in brainstormsessies, we begeleiden mensen intern bij de marketingactiviteiten. We staan altijd open voor input en ideeën van de klant. Wij ‘weten het niet beter’ maar werken ernaar om ‘samen het meeste te weten’. Door de vakkennis en ervaring van de opdrachtgever optimaal te benutten in de uitvoering van marketing… komen we tot bijzondere co-creaties en vooral ook lange termijn relaties.

Doe de marketing analyse en ontdek hoe de marketing bij jouw bedrijf er voor staat


KLIK HIER