Marketing van A tot Z – Deel 3 van 5

Marketing van A tot Z – Deel 3 van 5

Marketing van A tot Z

Deel 3 van 5

De 22 stappen om mkb-marketing goed uit te voeren.

Stap 9, 10, 11 en 12.

We zijn aangekomen bij deel 3 van 5 blogs waarin ik de 22 chronologische stappen van marketing uitleg. In deel 1 ging ik in op het fundament voor je marketing (stappen 1 t/m 5). In deel 2 vertelde ik over het doen van surveys en het schrijven van een effectief marketingplan (stappen 6 t/m 8). In dit derde deel kom je meer te weten over de ontwikkeling van een bedrijfsnaam, logo & huisstijl, pay-off en de corporate story (stappen 9 t/m 12).

 

Logo en huisstijl zijn niet de start van je marketing

Wat ik vaak in de praktijk zie, is dat bedrijven bij het opzetten van een nieuw bedrijf vrijwel direct starten met de ontwikkeling van een bedrijfsnaam, logo en huisstijl. Zoals je ziet zijn dit pas stappen 9 en 10 van deze lijst. Hiermee zeg ik niet dat het verkeerd zou zijn wanneer je start met de ontwikkeling van een bedrijfsnaam en huisstijl. Deze lijst laat zien dat je jouw logo en huisstijl meer fundament kunt geven als je er een goede voorbereiding aan vooraf laat gaan. Voor veel start-ups is het in de beginfase niet mogelijk (qua kosten, tijd of kunde) om een uitgebreide voorbereiding te treffen. Toch zou het zinvol zijn om wel te doen. Dat leg ik je in de volgende stappen graag uit 🙂

 

9. De ontwikkeling van een bedrijfsnaam

De keuze van je bedrijfsnaam speelt een belangrijke rol binnen je toekomstige marketing. Het heeft alles te maken met hoe je jouw bedrijf positioneert en presenteert. De bedrijfsnaam geeft direct bij horen en lezen een eerste indruk. Het is gebruikelijk dat ondernemers hun persoonlijke naam in de bedrijfsnaam verwerken. Gewoon uit gemak of bij gebrek aan creativiteit. Dat heeft voor- en nadelen:

  • Voordeel: wanneer je een familiebedrijf hebt of opbouwt dan speelt de familienaam een belangrijke rol binnen het bedrijf. Dat wordt zeker versterkt wanneer de familienaam in de bedrijfsnaam is verwerkt.
  • Voordeel: bij veel advocaten of notariskantoren zie je dat de achternamen van de partners of aandeelhouders in de bedrijfsnaam worden opgenomen. Op deze manier communiceer je heel duidelijk door wie het bedrijf wordt gerund.
  • Nadeel: het imago en de positionering van het bedrijf leunt op de ondernemers. Het bedrijf is dan dus echt aan een persoon, personen of familienaam gebonden. Je dient de naam dan ook altijd hoog te houden.
  • Nadeel: hoe persoonlijker de bedrijfsnaam, hoe lastiger het in een later stadium is om je bedrijf te verkopen of over te dragen. De naam hangt aan jou als ondernemer.
  • Nadeel: bij wisseling van de wacht of uitbreiding in partners dient het logo en de bedrijfsnaam keer op keer aangepast te worden. Dat brengt meermaals extra kosten met zich mee.
  • Nadeel (naar mijn idee het grootste en belangrijkste nadeel): je maakt onvoldoende gebruik van een creatieve bedrijfsnaam die jouw imago, positionering en je bedrijfsactiviteiten versterkt of zelfs al vertaalt.

Op dit laatste punt wil ik nog iets verder ingaan. Idealiter vertelt je bedrijfsnaam iets over wat jouw bedrijf doet of waar jouw bedrijf voor staat. Op deze wijze zet je een naam neer die direct een indruk achterlaat en niet gebonden is aan personen of bedrijfsomvang. Het bedenken van een goede bedrijfsnaam is niet makkelijk. Zeker omdat je een naam kiest waar je héél lang gebruik van wenst te maken. De uitkomsten die uit de surveys komen zijn hiervoor de basis. Vaak geven de resultaten uit de surveys zo’n duidelijk beeld van hoe de doelgroep ergens over denkt, dat het de perfecte ingrediënten biedt voor de ontwikkeling van een sterke bedrijfsnaam die direct aanspreekt bij de doelgroep. Ik adviseer om voor de ontwikkeling van een bedrijfsnaam met een externe creatieve partner (zoals Creatie Maakt Alles ;-)) te werken. Je kiest je bedrijfsnaam, over het algemeen, maar één keer. Doe het dan meteen goed.

 

10. Ontwikkeling van logo en huisstijl

Zoals ik pleit voor de ontwikkeling van een goede bedrijfsnaam. Zo doe ik dat ook voor de ontwikkeling van een goed logo en bijbehorende huisstijl. Het is vaak het eerste wat mensen van jouw bedrijf te zien krijgen. De kunst is daarom dat je altijd een goede eerste indruk maakt. En dat kun je, wederom, maar één keer doen.

Ik geef je een voorbeeld:
Ik ontwikkelde zo’n 16 jaar geleden een bedrijfsnaam, logo en huisstijl voor een nieuw aannemersbedrijf. De bedrijfsnaam werd Novelbouw. ‘Novel’ staat voor ‘nieuw’. Ik ontwikkelde een professioneel logo en bijbehorende huisstijl die we doorvoerden op bussen, bouwborden, bedrijfskleding, etc. Al snel na de start kregen de oprichters de feedback dat het bedrijf professioneel, betrouwbaar en groot overkomt; alleen door de presentatie van naam, logo en huisstijl. Nou… daar kun je op bouwen 😉

Ik geef graag een korte toelichting op de betekenis van ‘huisstijl’. Een logo komt namelijk nooit alleen. Wanneer je een logo in een advertentie, op je briefpapier of visitekaartje plaatst, dan zie je vaak vormen, kleuren, lay-out die gebruikt zijn om de handtekening van het bedrijf neer te zetten. Al deze elementen, die naast het logo gebruikt worden, noemen we huisstijl. Die zijn ondersteunend aan het logo. De huisstijl verlengt eigenlijk de presentatie van het logo en zet een stijl neer die je vervolgens in alle toekomstige uitingen terug laat komen. Het zorgt voor herkenning. Vandaar dat ik het ook wel de handtekening van je bedrijf noem. Onderschat dit niet. Het is net dat verschil tussen als professioneel en betrouwbaar gezien worden, of … niet.
Met de resultaten uit de surveys heb je een perfecte basis om een grafisch ontwerper aan het werk te zetten voor de creatie van jouw perfecte logo en huisstijl.

 

11. Ontwikkeling van een pay-off of slogan

Een pay-off of slogan is een superkorte zin waarmee je een statement maakt over de kwaliteit die je levert of over de missie die je met jouw bedrijf nastreeft.
Zo hebben we laatst logo en huisstijl van autobedrijf Auto Mertens gerestyled en de pay-off bedacht: Houdt je onderweg
De pay-off kan dus iets zeggen over wat je doet, maar vooral ook hoe je dat doet. Het liefst communiceert het een belofte die je aan jouw klanten doet.

Het bedenken van een pay-off kan lastig zijn. Daarom is de input die je vanuit de surveys krijgt zo belangrijk. De doelgroep vertelt je namelijk wat zij belangrijk vinden, maar laten ook zien op welk emotioneel toonniveau zij communiceren. Met die kennis en inzichten kun je een pay-off bedenken die als een pijltje in de roos gaat 

Ik geef je een voorbeeld hoe we hier bij één van onze opdrachtgevers gebruik van hebben gemaakt. Voor een ICT-bedrijf hielden we een survey onder mkb-bedrijven. Het emotionele toonniveau van de doelgroep bleek ‘conservatisme’ te zijn. Dat betekent dat de doelgroep behoudend is ten aanzien van het onderwerp ICT. Zij zoeken zekerheid, weinig verandering en stabiliteit. De pay-off die we hierbij bedacht hebben is: ‘Zorgt gewoon dat het werkt’. Want dat is wat je als bedrijf wil, dat je ICT gewoon werkt. Dat is de belofte die Van Dam ICT aan zijn klanten biedt.

 

12. Corporate story van je bedrijf

Dit onderdeel is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt binnen het thema identiteit dat we in deze blog behandelen. Laat ik eerst even uitleggen wat een corporate story is. Letterlijk vertaald betekent het: bedrijfsverhaal. Het is de blauwdruk van je bedrijf in woorden vastgelegd. Daarin vertel je wie je bent, wat je doet, hoe je dit doet. En dan op een mooie en aansprekende manier geschreven, verhalend. Wanneer je een corporate story hebt, dan heb je de basis voor toekomstige communicatie en teksten liggen. De corporate story kan eigenlijk alleen tot stand komen wanneer er voldoende voorinformatie en vooronderzoek gedaan is. Je moet je als schrijver van dit verhaal goed verdiepen in zowel het bedrijf vanuit waar je het schrijft als de doelgroep waaraan je het schrijft. Dat kan alleen met voldoende voorkennis. Ik noem de corporate story altijd de ‘geschreven huisstijl’. Met dit onderdeel is de basis van jouw bedrijfsidentiteit compleet. En zoals je uit mijn toelichting hierboven wel begrijpt, schud je dit niet zomaar even uit de mouw. Daar heb je de inzichten voor nodig die je krijgt uit punten 1 t/m 8 van deze marketingchecklist.

 

Het gezicht en het verhaal van je bedrijf staan

De ontwikkeling van bedrijfsnaam en identiteit worden vaak als spannend én leuk ervaren. Je maakt belangrijke beslissingen als het gaat over de naam en over de uitstraling van je bedrijf. Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van bedrijfsidentiteiten, weet ik hoe belangrijk dit onderdeel binnen marketing is. Dat heeft twee kanten:

  1. Jij als ondernemer bent emotioneel sterk betrokken bij de ontwikkeling van de bedrijfsidentiteit. Er ligt een belangrijke beslissing bij jou over hoe je jouw bedrijf in de buitenwereld gaat presenteren. Een bedrijfsnaam, logo en huisstijl kies je daarom ook ‘niet even’. Want je kiest iets met het idee ‘voor altijd’. Daar gaat tijd overheen en zoals het bijna altijd wordt bevestigd: het moet vooral goed voelen.
  2. Ik als grafisch vormgever (en ik voel me even zo vrij om ook namens andere vormgevers te spreken) weet dat iedere bedrijfsidentiteit die je ontwikkelt met het oog op deze lange termijn gecreëerd dient te worden. Het moet ook over 80 jaar nog een passende identiteit kunnen zijn. Ook hierin geldt: het moet dus aansluiten bij de drager van de identiteit, maar vooral ook aansluiten bij de ontvanger ervan.

Wanneer we de stappen 9 tot en met 12 hebben doorlopen kunnen we zeker even een proostmomentje vieren. De geboorte van een bedrijfsidentiteit is ‘something’, zoals ik hierboven beschrijf. Maar wat ik vooral wil benadrukken is dat het leuk is. Dit is de eerste (en misschien ook belangrijkste) creatie waar je vooral van moet genieten. Want hierna komt het echte werk: de marketing uitrollen. Daar neem ik je in de volgende blog in mee.

 

info@creatiemaaktalles.com | 06-52447951