Samenwerking met Francken 4 Business

Samenwerking met Francken 4 Business

Diverse disciplines komen samen.
Sinds kort werkt Creatie Maakt Alles samen met Francken 4 Business. Binnen deze formule komen diverse disciplines samen met als doel om gezamenlijk te werken aan verbeterde bedrijfsresultaten binnen MKB bedrijven. Het betreffen de disciplines: Finance, Organisatie, Marketing en ICT. De kracht van deze samenwerking is dat onze werkwijzen dusdanig op elkaar afgestemd zijn dat we samen méér resultaat boeken voor de ondernemer!

Dit nieuwe bedrijf is opgericht door Frank Francken, eigenaar van Francken 4 Finance (administratie, boekhouding en belastingzaken), hij signaleerde de behoefte naar een verbreding in dienstverlening bij zijn klanten, gebaseerd op concrete vragen die verder gaan dan administratie en financiën. Frank zocht de samenwerking op binnen de hierboven genoemde disciplines. Creatie Maakt Alles verzorgt alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot marketing & communicatie, volgens de werkwijze en aanpak zoals op deze website beschreven.

Finance: Frank Francken helpt ondernemers met een efficiënte verwerking van hun financiële administratie. Samen met de klant wordt de boekhouding naar de wensen van de ondernemer ingericht. Alle boekhoudkundige zaken worden uit handen genomen en wordt voor een actuele financiële status gezorgd.

Organisatie: Mieke van Vught en Mike Heyl ondersteunen en trainen management en medewerkers op het gebied van verkoop, efficiënte en goede organisatie, produktief personeel en optimaal teamwork. Vanuit een inventarisatiedag wordt een actieplan opgesteld. De doelstelling is om in zo min mogelijk te besteden uren/dagen, met minimale verstoring van de lopende zaken, een zo hoog mogelijk rendement te realiseren voor het bedrijf.

ICT: Marco Janssen helpt MKB ondernemers bij de juiste keuze in ICT en CRM. Op basis van duidelijk in kaart gebrachte werkprocessen binnen de onderneming adviseert, selecteert en begeleidt hij de implementatie van het juiste software pakket. Het doel hierbij is dat software een ondersteunende én winstgevende rol speelt binnen het bedrijf.