Iedereen spreekt erover, de doelgroep. Maar kun je wel spreken over ‘dé doelgroep’? Een belangrijke hamvraag die je hopelijk niet te veel zal ontmoedigen in het voeren van je marketing. Wat we veel zien bij MKB-bedrijven is dat de gehele klantengroep als één doelgroep wordt gezien en dat er dus één boodschap naar iedereen wordt uitgezonden. Toch is het van belang om eens te kijken of er nog differentiaties aan te brengen zijn in je klantengroep. Ik geef je graag een aantal voorbeelden waarbij het opsplitsen van je doelgroepen (en het concreet ervan benoemen) relevant kunnen zijn.

 1. Meerdere diensten of producten
  Wanneer je met jouw MKB-bedrijf verschillende diensten of producten levert kunnen deze voor een specifieke doelgroepen bestemd zijn. Bijvoorbeeld het ene product is gericht op de medische wereld, het andere product uit je assortiment is juist heel interessant voor de industrie. Dan hebben we het hier over de ‘doelgroep medisch’ en ‘doelgroep industrie’. Die krijgen een andere boodschap en mogelijk ook een andere benadering.
 2. Meerdere doelgroepen voor één service
  Je kunt ook een dienst of product hebben die geschikt is voor verschillende doelgroepen. De voordelen voor het afnemen van jouw service door doelgroep 1 kunnen afwijkend zijn van de voordelen voor het afnemen van jouw service door doelgroep 2. Spreek ze dus ieder apart aan in plaats van in een boodschap. Ook hier spreek je dan over bijvoorbeeld de ‘doelgroep zakelijke dienstverlening’ en de ‘doelgroep retail’.
 3. Specialismen binnen je dienst
  Mogelijk bied je een dienst aan waarbinnen je nog een specialisatie hebt die zich richt op een subgroep binnen de doelgroep. Dan spreek je binnen deze service over een aparte doelgroep. Bijvoorbeeld, een bedrijf is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsoverdrachten. Echter hebben zij uitermate veel kennis en ervaring ontwikkeld bij het begeleiden van bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven. Dan heeft het specialisme bedrijfsoverdrachten nog een extra specialisme ontwikkeld, wat direct een aparte doelgroep oplevert, de doelgroep ‘familiebedrijven’ in dit geval.
 4. Productaspecten voor een specifieke doelgroep
  Je verkoopt bijvoorbeeld materiaal aan de doelgroep agrarisch. Echter nu blijkt dat dit een bepaalde functie aan dit materiaal uitermate geschikt is voor akkerbouwers die aardappelen verbouwen. Dan pas je de productbeschrijving specifiek aan op doelgroep akkerbouwers die aardappelen verbouwen en je zorgt voor een specifieke campagne die alleen naar deze doelgroep gaat.Een ander voorbeeld is dat een softwarebedrijf een applicatie biedt aan de doelgroep zakelijke dienstverlening. Echter hebben zij veel ervaring met het leveren van deze applicatie aan advocatenkantoren. Dat zou betekenen dat de communicatie richting advocatenkantoren specifiek op hen gericht kan worden, in plaats van de algemene communicatie richting de hele doelgroep zakelijke dienstverlening.

Onderschat de waarde van het gericht communiceren naar een gericht gestelde doelgroep niet. Het kan het verschil zijn van ‘nét wel’ of ‘nét niet’ raken met de boodschap. Dat zou toch zonde zijn? Om nu echt goed te achterhalen hoe de doelgroep denkt en welke thema’s er voor hun toedoen, zou je onderzoek moeten doen. Maar dat onderwerp behandel ik graag een volgende keer.

Mijn vraag voor nu is om je eens te buigen over de doelgroep(en) die je gedefinieerd hebt binnen jouw MKB-bedrijf. Spreek je ze separaat aan? Als dit nog niet het geval is dan is mijn sterke advies om dit wel te gaan doen. Start met je belangrijkste doelgroep. Investeer daar eerst in en bouw het dan uit naar de andere doelgroepen die je wilt bereiken.

Begint het nu te duizelen? Bel gewoon even. Met een paar gerichte vragen kunnen wij je helpen om de verschillende doelgroepen vast te stellen en ook te bekijken hoe je daar je huidige communicatie uitingen gericht op afstemt.