Bezuinigen op marketing?

Vanaf de dag dat je jouw bedrijf start zet je marketing in om de conditie van je bedrijf te verhogen. Je maakt jezelf bekend, je werkt hard, levert goed werk en komt op een dag in een conditie terecht dat je bedrijf stabiel is. In geen enkele conditie waarin jouw bedrijf zich hiervoor bevond is ‘geen marketing’ voeren een optie geweest. Zo ook voor de toekomstige condities van jouw MKB bedrijf. Marketing voeren brengt jouw bedrijf steeds naar een hogere conditie. Daarom dien je jouw marketing inzet te handhaven of te vergroten om tot betere resultaten te komen. Bezuinig nóóit op marketing.

Ik wil je hier niet het idee geven dat je vanaf morgen in elk suffertje moet adverteren, of dat je al je geld op marketing in moet zetten. Marketing heeft te maken met strategie en met ‘het spel slim spelen’. Bekijk wat je voorgaande jaren aan marketing hebt geïnvesteerd. De komende jaren hanteer je dat budget minimaal als uitgangspunt.

Marketing is heel breed, het is élke vorm van communicatie vanuit jouw MKB bedrijf naar buiten toe. Het is netwerken, accountmanagement, mond-tot-reclame, een goede aftersales én beurzen, social media, website, campagnes enz. Alles, werkelijk alles wat jouw bedrijf in een positief daglicht stelt is marketing.

Stop alleen dat wat niet werkt. Maar…

Ik wil je hiermee ook niet het idee geven dat je ál je geld blindelings in moet zetten op marketing. Met hagel schieten of met je kop in het zand naar buiten treden is namelijk niet slim. Mijn advies is: stop álle marketingacties die niet werken. Maar zet het budget, dat je daarmee bespaart, direct in op marketingacties die wél werken. Bezuinig dus nooit op marketing. Zet het echter zo slim en effectief mogelijk in.

Wil je eens sparren over jouw marketing, en hoe we daar meer uit kunnen halen? Laten we van gedachten wisselen. Uit ervaring blijkt dat we met een uurtje sparren al vaak quick wins vinden of ideeën krijgen die zo voor het oprapen liggen.

Nieuwsgierig? Mail dan: hanneke@creatiemaaktalles.com