6 Tips voor een effectieve boodschap van jouw reclame uiting

6 Tips voor een effectieve boodschap van jouw reclame uiting

Bijgevoegd artikel geeft de MKB ondernemer goede tips voor het opzetten van een effectieve boodschap in jouw reclame uiting. Wij zoomen graag in op punt 2 ‘Wees duidelijk en to the point’. Om je lezers geïnteresseerd te krijgen dient jouw boodschap duidelijk en concreet te zijn. Geen omwegen en voorkom daarbij vooral het gebruik van moeilijke woorden of vakjargon (hoe interessant ze ook mogelijk overkomen). Zodra men een woord leest dat niet wordt begrepen, haakt men af en komt de boodschap dus niet over.

Met surveys kom je tot de kern

Verder is het van belang om te weten welke woorden of onderwerpen jouw doelgroep nu aanspreken. Doe een korte survey onder jouw doelgroep waarbij je vragen stelt over wat de doelgroep (met betrekking tot jouw dienst of product) bezighoudt. Wat voor hem de juiste oplossing zou zijn en welk woord/plaatje of idee hij hiermee associeert. Met deze informatie zet jij een boodschap neer die jouw doelgroep aanspreekt, omdat je communiceert wat hij nodig heeft en wat hij in gedachten heeft. Meer weten over de inzet van surveys? Creatie Maakt Alles is expert in het onderzoeken en isoleren van de juiste pijnpunten en aandachtspunten bij de doelgroep.

Lees alle tips: