Wat is het ideale marketingbudget voor jouw mkb-bedrijf?

Wat is het ideale marketingbudget voor jouw mkb-bedrijf?

Wat is het ideale marketingbudget voor jouw mkb-bedrijf?

Marketing is één van de divisies binnen een bedrijf die het meest onder vuur ligt. Marketing is dagelijks nodig, omdat het voor aanwas van prospects, klanten en verkoop zorgt. En toch is het de divisie waar vaak het eerst op bezuinigd wordt in tijden van crisis (lees mijn viewpoint in een eerdere blog over 10x je marketing). Daarnaast is het vertrouwen in de uitvoering van marketing vaak laag en wordt het resultaat ervan snel bekritiseerd. Ik heb hier in mijn vorige blog over communicatie iets over verteld, hoe het gehele bedrijf medeverantwoordelijk is voor de boodschap die je naar buiten uitdraagt. Niet alleen de marketingafdeling of -bureau waarmee je werkt.

Mijn devies is dus om marketing niet als ‘erbij’ te zien, maar het écht als een onderdeel in je bedrijf in te bedden. Dat doe je door gericht de juiste marketing te gaan doen. Want budgetten verspillen aan leuke ideeën die met terugwerkende kracht niet bij de doelgroep aanslaan komen te vaak voor. En ja, daar mag je je marketingafdeling of -bureau wél over bekritiseren 🙂 (lees daarvoor nog eens mijn blog Onderzoek ’t toch even uit)

 

Hoeveel te budgetteren voor marketing?

Nu wil ik je graag wat stabiele gegevens aanreiken. Basisgegevens die je kunt gebruiken in je bedrijfsvoering, waar marketing een vast onderdeel van is (of wordt). Wanneer je jouw jaarlijkse budgetten maakt voor de bedrijfsvoering, zorg dan dat je 14% van je jaarlijkse resultaat alloceert voor marketing. Het is natuurlijk de bedoeling dat dit budget van 14% adequaat wordt ingezet en hier zo min mogelijk (liefst niets!) van wordt verspild. In tijden van crisis zet je dit gehele budget alléén in op marketingacties waarvan je weet dat ze effectief en succesvol zijn. In tijden van succes heb je meer ruimte om nieuw onderzoek te doen en nieuwe campagnes te ontwikkelen.

Tijdens een economische crisis bezuinig je op álle posten binnen je bedrijf, behalve op marketing. Het budget dat je hiervoor beschikbaar hebt, zet je vervolgens alleen in op reeds bewezen marketing-acties.

 

Goede marketing zorgt voor nieuw inkomen.
Budgetteer & investeer.

Marketing doe je er (helaas) niet even bij. Was het maar zo eenvoudig. Wanneer jouw mkb-bedrijf groeit is het noodzakelijk om marketing goed onderbouwd uit te voeren. Wanneer je marketing goed staat zorgt het voor een doorlopende inflow van aanvragen, klanten, leads. Maar het bereiken van dat punt vraagt om een investering om het direct goed te doen. Ik verwijs je hiervoor graag naar de ‘Marketing van A tot Z’ checklist. Je investeert geld en tijd voor een fundament van zekerheid om je marketing-acties mee uit te voeren. Ik heb me afgelopen weken sterk verdiept in de gemiddelde kosten voor zo’n goed fundament. Als je daar nieuwsgierig naar bent dan deel ik dit graag één op één met je. Stuur me even een bericht of bel.

De moraal van dit verhaal is dat ik je met deze blog een hele eenvoudige rekentool heb gegeven hoeveel procent van je bedrijfsresultaat te reserveren voor marketing. Daar blijf ik bij herhalen: als marketing goed is opgezet, dan is het de bron van inkomsten voor je organisatie. Wees je daarvan bewust. Dan begrijp je ook dat het een ‘aanslag op je eigen bedrijf’ zou zijn als je de kraan voor marketing dichtdraait.

Ik daag je uit om jouw marketing eens onder de loep te leggen.
Als jij de gegevens paraat hebt, dan kan ik je snel en eenvoudig een inzicht en advies geven over wat nodig en gewenst is voor jouw mkb-bedrijf.

info@creatiemaaktalles.com | 06-52447951