Instructie-Hoe te werken met het evaluatieformulier vanuit de checklist