Doelstelling van deze checklist

Doelstelling van deze checklist