On hold of meer zichtbaarheid?

On hold of meer zichtbaarheid?

In tijden van crisis maak je voor jezelf en je onderneming de keuze hoe daar mee om te gaan. Ga je ‘on hold’ of ga je juist meer in beweging? Afgelopen week hebben we met veel ondernemers een sparringsmoment gehad hoe invulling te geven aan marketing en communicatie in de huidige omstandigheden. De tip die we keer op keer geven is; ben en blijf juist nu zichtbaar. Maak een tegenwaartse beweging met meer zichtbaarheid, betrokkenheid en aandacht voor je klanten en netwerk.

Wordt juist nu actiever en je zult het effect vanzelf merken

In een eerdere blog schreven we dat je zo veel mogelijk ‘lijnen moet uitzetten’ om meer ‘lijnen binnen te halen’. Juist nu is dat van groot belang. En lijnen uitzetten zijn niet alleen social media berichten of nieuwsbrieven. Dat zijn ook belletjes met klanten, het uitsturen van persoonlijke e-mails, whatsapp berichten, werkverslagen die je deelt met een klant, oplevering van werk, etc. Wordt juist nu actiever en je zult het effect vanzelf merken. Veel succes!