Kwantiteit en Kwaliteit gaan hand in hand

Kwantiteit en Kwaliteit gaan hand in hand

Kwantiteit en Kwaliteit gaan hand in hand

Voor veel mkb-bedrijven is marketing een nieuw spel, dat misschien wel een belangrijkere rol in (en voor) je organisatie speelt dan je op voorhand denkt. Marketing heeft álles te maken met de presentatie van jouw bedrijf, zowel visueel als in verhaal (communicatie). En vanaf het moment dat je daar serieus mee aan de slag gaat, dan wil je graag dat het goed is. Want je wil de juiste, goede indruk geven. Er is niets verkeerds met deze drang naar perfectie. Maar wat ik vaak zie, is dat op het moment dat we starten met communiceren er pas écht nagedacht wordt over dat de markt dit dus gaat lezen en daar dan iets van kan / zal gaan vinden. Dan treedt de behoudenheid en twijfel vaak op.

Marketing is spannend. Dat klopt. Maar zie het als een traject waarin je je doorlopend ontwikkelt en verder professionaliseert. Het is onmogelijk om, voordat je naar buiten treedt, een perfect verhaal, de perfecte strategie en hét juiste effect uit te stippelen. Marketing is een spel. Een spel van ontdekken wat werkt, wat niet werkt en hoe de markt ergens op reageert. 

Wat is dan de ideale formule?

Nou, ik ben er zelf ook van overtuigd dat je met een juiste boodschap en een passende presentatie naar buiten moet treden. Het mag geen verkeerd beeld schetsen van jouw bedrijf. Om die basis te leggen doe je inventarisatie en wat onderzoek. Vaak resulteert dit in een marketing- en of communicatieplan(netje). Dat is je vertrekpunt en dan ga je naar buiten toe. De praktijk geeft vaak inzichten die we op voorhand nooit en te nimmer hadden kunnen bedenken. Het is een leerproces, mooier gezegd een ontdekkingsreis. Marketing geeft je dus niet alleen een gezicht naar buiten toe. Het geeft je ook inzichten over hoe de markt denkt, waar jouw markt te vinden is en het beste (op) reageert. Je zult zien, als je systematisch met marketing aan de slag gaat en wilt kijken naar de effecten en resultaten, dat de learnings die je daaruit haalt waardevol zijn voor de gehele organisatie en de ontwikkeling ervan. Dit kan leiden tot nieuwe offerteteksten, een andere sales-aanpak, andere productbenamingen, een andere entree van je bedrijfspand. Echt waar 😉

De ideale formule is om met een gedegen fundament naar buiten te treden en te ontdekken hoe de markt reageert. Niet bang zijn. Een beetje lef is nodig. De fun begint pas als we de effecten steeds meer en meer onder controle krijgen en op basis daarvan de marketing verder uitbouwen.

Nu komt de magische vraag, met een simpel antwoord

De vraag die ik heel vaak krijg: ‘Publiceren we dan niet te veel en wordt dat niet irritant voor mensen?’ Nou. Nee. Het wordt pas irritant voor mensen wanneer je onzin communiceert, of wanneer jouw content, marketing, acties of boodschap géén toegevoegde waarde heeft. Je kunt nooit te veel communiceren of marketing doen, zolang het waardevol en kloppend is.

Kwantiteit en kwaliteit gaan dus hand in hand. Maar maak jezelf niet gek, je hoeft niet direct op álle socialmediakanalen zichtbaar te zijn, met 10 posts per dag (om maar even een voorbeeld te noemen).

Marketing moet vaak ingebed worden in een bedrijf. Als een soort vast spoor waar je niet meer vanaf stapt. Dus mijn advies is altijd om te starten met de eerste, meest effectieve (kansrijke) marketingacties. Dit bed je in, in jouw mkb-bedrijf, dusdanig dat je dit repeterend blijft doen. Marketing is nooit een eenmalige actie. Dat doe je doorlopend. Eenmaal gestart? Dan moet je niet meer stoppen. Nu heb je de eerste actie goed ingebed in je bedrijf. Het levert zijn revenu op. Nu kun je gaan uitbouwen. En zo maak je stap voor stap het spoor van marketing binnen je bedrijf breder/groter. Zo kunnen de mensen binnen jouw organisatie er ook aan wennen en enthousiast over worden. Want marketing is een samenwerking. Het liefst met iedereen binnen het bedrijf. Door het langzaam maar zeker verder uit te bouwen zul je zien dat uiteindelijk iedereen een lijntje heeft met marketing. En er ook de waarde van inziet.

 

Bouw marketing stap voor stap uit

Zo bouw je jouw marketing uit. Stap voor stap. Ik zet het graag nog even op een rijtje voor je:

1. Zorg voor een fundament, met een plan

    • Wie ben je
    • Wat biedt je
    • Aan wie
    • Wat wil je klant
    • Hoe wil je bekend staan

2. Start eerste marketingactie(s) die de meeste kans van slagen hebben
3. Optimaliseer deze marketingactie(s) totdat ze goed ingebed zijn in de organisatie en hun revenu opleveren
4. Breid je marketingactiviteiten uit, betrek er meer mensen bij binnen jouw bedrijf
5. Optimaliseer deze marketingactie(s) totdat ze goed zijn ingebed en resultaat opleveren
6. Breid je marketingactiviteiten uit, betrek er meer mensen bij binnen jouw bedrijf
7. Etc.

Schroef de hoeveelheid (kwantiteit) steeds verder op, en zorg voor de toegevoegde waarde (kwaliteit) die je vanuit je fundament hebt vastgesteld. Op deze manier hoef je mij nooit meer de vraag te stellen of je te veel marketing kunt doen. Dan is mijn antwoord namelijk heel stellig: nee. Maak je er een potje van, dan zal ik je met klem roepen om een pas op de plaats te maken en te starten bij bovengenoemde punt 1.

 

Vragen? Meld je gerust. Wij kijken naar jouw marketingpotentieel en geven je graag advies in aanpak.

info@creatiemaaktalles.com | 06-52447951